Hand in Hand bekämpar fattigdomen genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva. Detta görs genom  att utbilda och träna kvinnor i entreprenörskap och sedan, ibland med hjälp av mikrolån, hjälpa dem starta ett eget företag. Genom familjens ökade inkomst låter föräldrarna barnen sluta arbeta för att gå i skolan.

Hand in Hand arbetar i Indien, södra och östra Afrika samt i Afghanistan och just nu byggs verksamhet upp också i Rwanda, Myanmar, Laos och Kambodja. Sedan starten har cirka 1 miljard kronor investerats i programmen och resultaten talar för sig själva. 1,7 miljoner nya jobb har skapats, mer än 220.000 barn har gått tillbaka till skolan från arbete, det finns bara i Indien 1.500 barnarbetsfria byar. Dessutom har 3.300 IT-centers byggts där byinvånare har tillgång till Internet och i de medicinska program har nära 500.000 människor behandlats.

1

Hjälp till självhjälp är det effektivaste sättet att bryta fattigdomsspiralen!

Hand in Hands sätt att arbeta är baserat på idéer från näringslivet som utvecklats till en effektiv, skalbar och mycket framgångsrik modell för att snabbt skapa nya jobb bland de allra fattigaste. Varje Hand in Hand-organisation har sin eget arbetssätt som skräddarsytts för att passa i det lokala landet för att via ”Hjälp till Självhjälp” skapa så många jobb som möjligt. Arbetsmodellen kan delas i fyra steg och hela utbildningen kan ta närmare ett år innan kvinnorna i gruppen är redo för att starta sina företag.

21. Hand in Hand mobiliserar kvinnor i självhjälpsgrupper där lär sig läsa, skriva, räkna samt får träning i entreprenörskap, finansiering och marknadsföring. I gruppen skapas en viktig social gemenskap där man stöttar varandra och arbetar mot tydliga mål.

2. När grundutbildningen är klar fortsätter utbildningen som är fokuserad på hur man kan starta och driva ett litet familjeföretag. I gruppen diskuteras olika möjliga branscher och inriktningar som exempelvis grönsaksodling, bageri eller skrädderiverksamhet.

3. Kvinnorna sparar regelbundet små summor. När de har visat sin finansiella disciplin samt fullföljt utbildningen kan Hand in Hand länka dem till ett låneinstitut där de erbjuds mikrolån. Lånen får enbart användas i deras affärsverksamheter, aldrig för konsumtion. Återbetalningsgraden är mycket hög och många kvinnor återkommer för att genom ytterligare lån expandera sin verksamhet.

4. När företaget är igång hjälper Hand in Hands affärscoacher löpande till med frågor som distribution, kvalitet och expansion. Om företaget vill nå utanför sin lokala marknad ställs högre krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Hand in Hand hjälper ofta företagen med att bygga resurser för expansion utanför sin traditionella marknad. Ibland hjälps också grupper av företag från en region att tillsammans introducera sina produkter på helt nya marknader. Genom företaget kan kvinnorna öka familjens inkomster väsentligt, vilket innebär att familjemedlemmarna kan äta bättre, få bättre bostäder och få tillgång till livsnödvändiga mediciner när det behövs. Det ger också kvinnor och barn en starkare ställning och familjen får råd att låta sina barn gå i skolan.

Vill du veta mer? Gå in på Hand in Hands svenska hemsida: www.handinhand.nu